UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ taikomos šilumos ir karšto vandens kainas nuo 2018 m. sausio 1 dienos

Paskelbta: 2018-03-13 Atnaujinta: 2018-04-16

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatoma:

1  Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,48ct/kWh (be PVM) arba 7,06 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,81 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 8,04 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,76 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM),tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 7,23 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 7,40 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,95 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 6,59 Eur/kub. m (be PVM).

 

Šilumos kainų paskaičiavimas pateikiamas čia ...