Rekomendacijos daugiabučių namų laiptinių valymui ir dezinfekcijai

Paskelbta: 2020-04-07 Atnaujinta: 2020-04-07
 1. laiptinę valyti drėgnu būdu, naudojant įprastus ploviklius, kuriuose yra dezinfekuojančių priedų;
 2. turėklus valyti bent vieną kartą per dieną drėgno šluostymo būdu, panaudojant įprastus ploviklius, kuriuose yra dezinfekuojančių priedų;
 3. laiptines vėdinti 2-3 kartus per dieną, sudarant skersvėjį;
 4. laiptinių palanges šluostyti drėgnu būdu, naudojant įprastus ploviklius, kuriuose yra dezinfekuojančių priedų;
 5. liftų kabinas plauti kasdien, naudojant įprastus ploviklius, kuriuose yra dezinfekuojančių priedų;
 6. telefonspynes valyti įprastais valikliais, naudojant vienkartinę servetėlę. Nuvalius telefonspynės paviršių valikliu, ją dezinfekuoti dezinfekuojančia priemone bent vieną kartą per dieną.

Karantino metu draudžiama šluoti laiptines.

 • Informuoti gyventojus, iškabinant pranešimus, kad gyventojai laikytųsi rankų higienos reikalavimų, kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, vengtų liesti bendrus (turėklus, liftų valdymo skydelį ir pan.) paviršius rankomis, rekomenduoti būti su pirštinėmis.

Lietuvoje nuolatinis valymas ir dezinfekcija užkrečiamųjų ligų židiniuose, esančiuose gyvenamuosiuose būstuose, švietimo ir socialinių paslaugų institucijose, bei asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka. Šias procedūras reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-946 „Dėl užkrečiamųjų ligų židinių privalomojo aplinkos kenksmingumo pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.267790/asr).

 

ASMENINIŲ APSAUGOS NUO COVID-19 LIGOS (KORONA VIRUSO INFEKCIJOS) PRIEMONŲ NAUDOJIMAS NE SVEIKATOS SEKTORIAUS INSTITUCIJOSE

Aplinkos valymas ir dezinfekavimas

Nuolatinis (kasdienis) valymas:

 1. Pakanka naudoti šiltą vandenį ir neutralias buitines valymo priemones.
 2. Kasdienį aplinkos valymą įstaigoje atlieka atsakingi darbuotojai pagal sudarytą valymo planą. Atlikti darbai (grindų valymas, aplinkos valymas, patalpų vėdinimas, tualeto patalpos valymas, dušo ar vonios patalpos valymas) registruojami.

Aplinkos valymas ir dezinfekavimas COVID-19 protrūkio metu (sergant COVID-19)

 1. Ligos protrūkio metu paviršiai valomi ir dezinfekuojami dažniau nei paprastai, rekomenduojama tai atlikti kasdien pagal valymo grafiką.
 2. Ypatingas dėmesys skiriamas didžiausio užterštumo patalpoms ir paviršiams (pvz., vonios kambarys, durų rankenos, laiptų turėklai). Dažniausiai naudojami daiktai ir (arba) rankomis liečiami paviršiai (pvz., durų rankenos, tualeto sėdynės, praustuvų čiaupai ir kt.) turi būti valomi ne mažiau kaip du kartus per dieną arba nedelsiant, kai vizualiai pastebimas užteršimas.
 3. Tekstilės gaminius (patalynę, rankšluosčius ir kt.), kuriems rekomenduojamas cheminis dezinfekavimas chloru (pvz., daugkartinio naudojimo šluotų apmovai), rekomenduojama skalbti ne žemesnėje kaip 60 °C temperatūroje ir skalaujant priešpaskutinį kartą įdėti 150 ppm koncentracijos natrio hipochlorito tirpalo. Dezinfekcijos ekspozicijos trukmė turėtų būti ne mažiau kaip 5 minutės.

Reikalavimai valymo inventoriui:

 1. Skirtingos paskirties patalpų (virtuvių, kambarių, tualetų ir kt.) valymui naudojamas atskiras, pažymėtas (pvz., skirtingomis spalvomis) valymo inventorius ir priemonės. Tualetų ir prausyklų valymo inventorius turi būti laikomas atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus.
 2. Po kiekvieno panaudojimo valymo inventorius valomas, skalbiamas, dezinfekuojamas ir džiovinamas. Visi valymo šluotų apmovai po panaudojimo nuimami ir išplaunami ne žemesnės kaip 60 °C temperatūros vandeniu bei išdžiovinami.
 3. Šepečiai (su apmauta šluoste) po panaudojimo neturi būti palikti kibire su vandeniu.
 4. Švarus valymo inventorius laikomas tvarkingose sandėliavimo patalpose.
 5. Jei aplinkai valyti naudojamos vienkartinės šluostės, po panaudojimo jos išmetamos į sandarias šiukšliadėžes su vienkartiniu plastikiniu įklotu.

 Skalbinių ir atliekų tvarkymas

 1. Rekomenduojama turėti ne mažiau kaip po 2 komplektus lovos skalbinių, rankšluosčių rankoms, kūnui ir veidui.
 2. Patalynė ir rankšluosčiai keičiami kas 7 dienas ir pagal poreikį.
 3. Lovos skalbiniai bei rankšluosčiai, kurie nėra akivaizdžiai sutepti kūno skysčiais (vėmimo mase, išmatomis), skalbiami ne žemesnės nei 60 °C temperatūros vandenyje automatinėje skalbyklėje.
 4. Užteršta kūno skysčiais lovos patalynė ir rankšluosčiai turi būti skalbiami ne žemesnės nei 60 °C temperatūros vandenyje automatinėje skalbyklėje, o skalaujant priešpaskutinį kartą būtina įdėti natrio hipochlorito 150 ppm koncentracijos tirpalo. Dezinfekcijos ekspozicijos trukmė turėtų būti ne mažiau kaip 5 minutės.
 5. Panaudoti skalbiniai dedami į vienkartinio naudojimo plastikinį maišą ir sandariai užrišami.

Darbuotojų asmeninės apsaugos priemonės

 1. Rekomenduojama dėvėti asmenines apsaugos priemones (medicininę veido kaukę, vienkartines pirštines, prijuostę) atliekant patalpų, kuriose nėra asmenų su įtariamu ar patvirtintu COVID-19 ligos atveju, valymą ir dezinfekavimą, išnešant šiukšles, paimant naudotą patalynę ir t. t.
 2. Jei paslauga teikiama uždaroje patalpoje, kur nėra įrengtos pertvaros, ir patalpos nėra nuolat vėdinamos bei valomos, o kontaktas trunka ilgiau nei 15 minučių bei nėra galimybių išlaikyti didesnį nei 2 metrų atstumą tarp asmenų su įtariamu ar patvirtintu COVID19 ligos atveju, rekomenduojama naudoti FFP2 arba FFP3 respiratorius.
 3. Jei FFP2 ar N95 respiratorių trūksta, galima naudoti vienkartines veido kaukes. Šioje situacijoje veido kaukę turėtų dėvėti ir paslaugos gavėjas.
 4. Dezinfekcinis rankų skystis.
 5. Aplinkos paviršiams dezinfekuoti naudojamos cheminėms dezinfekcijos priemonėms atsparios daugkartinio naudojimo pirštinės.
 6. Asmenys, dirbantys su valymo ir dezinfekcijos priemonėmis, turi mokėti naudotis šiomis priemonėmis ir laikytis gamintojo ar tiekėjo saugos duomenų lapuose nurodytų sveikatos saugos reikalavimų.
 7. Vienkartinio naudojimo asmeninės apsaugos priemonės po panaudojimo nedelsiant išmetamos į sandarią, atliekoms skirtą šiukšliadėžę.
 8. Vienkartinės pirštinės (jas nusiėmus po panaudojimo) neturi būti dezinfekuojamos dezinfekciniais skysčiais ir naudojamos pakartotinai.
 9. Daugkartinio naudojimo priemonės po panaudojimo valomos (plaunamos), dezinfekuojamos, džiovinamos ir saugomos.

Darbuotojų rankų higiena

Darbuotojai turi plauti rankas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Rankas rekomenduojama plauti:

 1. prieš ir po valgio arba prieš sąlytį su maistu;
 2. pasinaudojus tualetu ar pakeitus sauskelnes;
 3. po nosies pūtimo, kosėjimo ar čiaudėjimo;
 4. po sąlyčio su gyvūnais ar gyvūnų ekskrementais;
 5. po sąlyčio su užterštais aplinkos daiktais ir paviršiais, pavyzdžiui, šiukšlių dėže, valymo šluostėmis ir kt.;
 6. prieš užsimaunant ir nusimovus apsaugines pirštines;
 7. sugrįžus į namus.

 Rankų plovimo instrukcija:

 1. rankų plaštakos ir riešai sudrėkinami vėsiu vandeniu;
 2. alkūne, dilbiu ar išorine plaštakos puse paspaudžiama skysto muilo dozatoriaus rankenėlė ir užpilama apie 3 ml skysto muilo (neliečiant dozatoriaus ištekėjimo angos);
 3. kruopščiai 15–20 sek. rankos muiluojamos trinamaisiais ir sukamaisiais judesiais, ypač riešai, tarpupirščiai, pirštų galiukai ir nagai, nykščiai;
 4. muiluotos rankos nuplaunamos tekančio vandens srove; vanduo turi tekėti nuo riešo pirštų link;
 5. nuplautos rankos nusausinamos vienkartiniu rankšluosčiu ar servetėle;
 6. vandens čiaupas užsukamas su panaudotu vienkartiniu rankšluosčiu ar servetėle, kuri išmetama į šiukšlių dėžę su vienkartiniu plastikiniu įklotu.