Informacija apie sudarytas komisijas

2018 m. kovo 1 d.   UAB „Skuodo šiluma“ direktoriaus įsakymu V1-9 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo“ patvirtinta Viešųjų pirkimų komisija:

  • Kostas Sodis, vyriausiasis inžinierius–pirmininkas,
  • Stasys Gutautas, direktorius–narys,
  • Aušrys Remeika, inžinierius–narys,
  • Viliutė Mockuvienė, ekonomistė–narė,
  • Zita Gadeikienė, administratorė–sekretorė.