Informacija apie vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką

Paskelbta: 2018-03-15 Atnaujinta: 2018-04-23

ASMENŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA
Patvirtinta UAB „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2016-03-24 įsakymu Nr. V1-10