Šildymo ir karšto vandens priežiūra

Paskelbta: 2018-03-14 Atnaujinta: 2020-12-26

Patvirtinta UAB „Skuodo šiluma“ direktoriaus 2018-11-28

 • Šilumos punktų priežiūra:
 1. namo šilumos punkto įrenginių darbo parametrų patikrinimas (ne rečiau kaip kartą per savaitę);
 2. norminės šildomų patalpų oro ir į patalpas teikiamo karšto vandens temperatūros reguliavimas apžiūrų metu pagal temperatūrinį grafiką arba pagal gyventojų įgaliotinio pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų;
 3. atjungimo aparatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
 4. šilumos apskaitos ir matavimo prietaisų priežiūra, patikra, keitimas,
 5. filtrų ir purvo rinktuvų valymas, praplovimas;
 6. karšto vandens kiekio ir temperatūros reguliatorių priežiūra, smulkus remontas;
 7. šilumos punkto patalpos elektros tinklų priežiūra;
 8. objekto įvadinio šilumos apskaitos prietaiso veikimo, rodmenų, plombavimo kontrolė, apskaitos prietaiso rodmenų nurašymas ataskaitinio mėnesio pabaigoje;
 9. šilumokaičių sandarumo išbandymas, smulkus remontas;
 10. siurblių smulkus remontas;
 11. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas).

 

 • Šildymo sistemų priežiūra:
 1. aklių, apsaugančių šildymo sistemą hidraulinių bandymų metu, įrengimas;
 2. šilumnešio tinklų ir įrengimų bandymai (praplovimas, hidrauliniai bandymai, paruošimas šildymo sezonui);
 3. atjungimo aparatūros einamasis remontas (riebokšlių sutepimas, paveržimas);
 4. šildymo sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
 5. vamzdynų šilumos izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
 6. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
 7. kiaurų radiatorių butuose nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoje nuimto radiatoriaus (radiatoriais turi pasirūpinti butų savininkai);
 8. kiaurų radiatorių laiptinėse ir kitose bendro naudojimo patalpose pakeitimas (radiatoriais turi pasirūpinti patalpų savininkai).

 

 • Karšto vandens sistemų priežiūra:
 1. bendro naudojimo karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra iki pirmosios uždaromosios armatūros patalpoje arba iki atsišakojimo į patalpos vidaus tinklą;
 2. karšto vandens sistemų sezoninis arba poavarinis paleidimas ir nuorinimas;
 3. vamzdynų šilumos izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;
 4. operatyvus įvykusios avarijos lokalizavimas bei jos likvidavimo darbai (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 0,5 m ilgio vamzdžių pakeitimas);
 5. kiaurų vonios šildytuvų laikinas užsandarinimas (įtrūkimų suvirinimas, apkabų uždėjimas).
 • Į sistemų priežiūrą neįeina:
 1. vartotojo patalpose esančių šildymo ir karšto vandens įrenginių ir prietaisų keitimas.