Informuojame apie naujai rengiamą Skuodo miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą

Paskelbta: 2023-05-15 Atnaujinta: 2023-07-17

Remdamiesi 2019 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ informuojame apie naujai rengiamą Skuodo miesto šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planą. 

Papildomais klausimais galite kreiptis į valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovą Evaldą Lukšą el. p. evaldas.luksa@registrucentras.lt arba tel. 8 659 13 447. 

Pridedami dokumentai: