Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje

Paskelbta: 2020-11-20 Atnaujinta: 2022-11-25

Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotą vidutinį metinį galios poreikį bei metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje. 

Katilinė Nr. 1 Šatrijos g. 3b

Galia

Metai

 

2019

2020

2021

MW vid

2,481

2,345

3,127

MW max

5,010

4,340

6,07

Katilinė Nr. 3 Šaulių g. 21                                                                                              

Galia

Metai

 

2019

2020

2021

MW vid.

0,088

0,095

0,120

MW max

0,198

0,1,87

0,265

Nepriklausomo šilumos gamintojo šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinkle sąlygos

Šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) bus superkama vadovaujantis 2013-02-28 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.03-74 ir pasirašytomis sutartimis, kurios sudaromos ne trumpiau kaip vieneriems metams sutartam galingumui. Superkama šilumos energija turi atitikti UAB Kretingos šilumos tinklų nustatytus ir mūsų tinklapyje skelbiamus techninius reikalavimus (temperatūros grafiką, slėgį, šilumos srautą, vandens kokybę ir pan.). NŠG šilumos energijos įrengimus bus leidžiama prisijungti tik per tarpinį šilumokaitį.

UAB ,,Skuodo šiluma”, gavę NŠG, ketinančio gaminti ir parduoti šilumą į bendrą šilumos sistemą, rašytinį prašymą, per 15 dienų pateikia jam informaciją apie prisijungimo prie šilumos perdavimo sistemos technines galimybes ir reikalavimus.

UAB ,,Skuodo šiluma” informuoja, kad iki 2020 m. lapkričio 1 dienos iš nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo, sąlygų prašymų nėra gavusi.