Informacija nepriklausomiems šilumos gamintojams

Paskelbta: 2018-03-31 Atnaujinta: 2020-02-18

Potencialių prašymų iš nepriklausomų šilumos gamintojų dėl šilumos gamybos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo UAB „Skuodo šiluma“ nėra gavusi. 

2020 metai:

Vasario mėnuo

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

Katilinė Nr.1

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

Katilinė Nr.3

110

90

60

0

0

0

0

0

45

75

90

120

 

 Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

 

 Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2019 m. gruodžio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

  1. Katilinėje Nr.1– 1919,3 MWh;
  2. Katilinėje Nr. 3 – 55,5 

2020 m.  vasario  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2020 m vasario mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,58

Katilinė Nr.3

3,45

Sausio mėnuo

 Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2019 gruodis

2020 sausis

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

Katilinė Nr.1

2320

2900

2400

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

Katilinė Nr.3

90

120

110

90

60

0

0

0

0

0

45

75

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2019 gruodis

2020 sausis

2020 vasaris

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

2020 m.  sausio  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2020 m sausio mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,58

Katilinė Nr.3

3,52

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2019 m. lapkričio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

  1. Katilinėje Nr.1– 1620,243 MWh;
  2. Katilinėje Nr. 3 – 47,07  

UAB ,,Skuodo šiluma“ metinis fiksuotas vidutinis galios poreikis –3,402 MW

2018 metų metinis maksimalus galios poreikis šilumos perdavimo sistemoje – 7,134 M

2018 m paros vid. Poreikis –3,631 MWh

Kovo mėnuo

2020 m.  kovo  mėnesiui taikomos  palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos 

Katinės

2020 m kovo mėnesiui ct/kWh

Katilinė Nr.1

1,31

Katilinė Nr.3

3,40

Prognozuojamas 12 mėnesių kasmėnesinis šilumos poreikis

Metinis šilumos gamybos poreikis 14,81 tūkst. MWh. 

Katinės

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

Katilinė Nr.1

2250

1350

0

0

0

0

0

1100

1900

2320

2900

2400

Katilinė Nr.3

90

60

0

0

0

0

0

45

75

90

120

110

  

Naudojamo  kuro struktūra 

Katinės

2020 kovas

2020 balandis

2020 gegužė

2020 birželis

2020 liepa

2020 rugpjūtis

2020

 rugsėjis

2020 spalis

2020 lapkritis

2020 gruodis

2021 sausis

2021 vasaris

Katilinė Nr.1

Skiedros

Skiedros

-

-

-

-

-

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Skiedros

Katilinė Nr.3

Granulės

Granulės

-

-

-

-

-

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Granulės

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2020 m. sausio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

  1. Katilinėje Nr.1– 1849,932 MWh;
  2. Katilinėje Nr. 3 – 63,478  

2019 metai:

Sausio mėnuo
Vasario mėnuo
Kovo mėnuo
Balandžio mėnuo
Spalio mėnuo
Lapkričio mėnuo
Gruodžio mėnuo

Informacija apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ 2019 m. lapkričio  mėnesį realizuotas šilumos kiekis:

  1. Katilinėje Nr.1– 1620,243 MWh;
  2. Katilinėje Nr. 3 – 47,07   

2018 metai: