Šilumos kaina

Paskelbta: 2018-04-18 Atnaujinta: 2021-09-27

2021 metai

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2021 m. sausio 1 d.  nustatoma:

  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,80 ct/kWh (be PVM) arba  6,32 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,01 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,41 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,99 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  – 6,01  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,25 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,56 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,85 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. vasario 1 d.

 Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2021 m. vasario 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,85 ct/kWh (be PVM) arba  6,38 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,06 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM). 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,44 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,02 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

 

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  – 6,04  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,27 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,59 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,87 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2021 m. kovo 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,82 ct/kWh (be PVM) arba  6,34 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,03 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM). 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,42 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,00 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  – 6,02  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,26 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,57 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,86 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2021 m. balandžio 1 d.  nustatoma:

1.  Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,17 ct/kWh (be PVM) arba  6,73 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,38 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM). 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,60 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,00 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  – 6,19  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,43 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,78 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 6,02 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. gegužės 1 d.

 UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. gegužės 1 d. 

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2021 m. gegužės 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,00 ct/kWh (be PVM) arba  6,54 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:. . 1

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,21 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM). 

Karšto vandens kaina:

2. Daugiabučių namų gyventojams – 6,51 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,10 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  – 6,10  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,35 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,68 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,94 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021 m. spalio 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2021 m. spalio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,19 ct/kWh (be PVM) arba  6,75 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,27 ct/kWh (be PVM); 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,61 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,20 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  – 6,20  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,44 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,79 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,41 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 6,03 Eur/kub. m (be PVM).

2020 metai

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2020 m. sausio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,16 ct/kWh (be PVM) arba  6,71 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,41 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,27 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,83 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,95  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,11 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,39 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,79 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB ,,Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. vasario 1 d.

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo

2020 m. vasario 1 d. 

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2020 m. vasario 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,16 ct/kWh (be PVM) arba  6,71 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,41 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,27 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,83 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,95  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,11 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,39 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,79 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2020 m. kovo 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,85 ct/kWh (be PVM) arba  6,38 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,10 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,11 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,66 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,79  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 5,95 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,20 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,63 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2020 m. balandžio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,64 ct/kWh (be PVM) arba  6,15 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,07 ct/kWh (be PVM);

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,00 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,54 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,68  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 5,84 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,07 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,52 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. gegužės 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2020 m. gegužės 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,62 ct/kWh (be PVM) arba  6,13 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,05 ct/kWh (be PVM);

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 5,99 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,53 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,67  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 5,83 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,05 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,51 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. spalio 1 d.

 Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2020 m. spalio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,54 ct/kWh (be PVM) arba  6,04 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 1,75 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,15 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,70 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,75  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,00 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,26 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,60 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2020 m. lapkričio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,65 ct/kWh (be PVM) arba  6,16 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 1,86 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM). 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,21 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,77 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,81  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,06 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,33 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,66 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020 m. gruodžio 1 d.

 Vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m.  gegužės  14 d. nutarimu Nr. 03E-394 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainų dedamųjų vienašališko nustatymo“ ir 2020 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 03E-396 ,,Dėl UAB ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2020 m. gruodžio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,83 ct/kWh (be PVM) arba  6,35 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,92 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,04 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji (dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties per šilumos kainos galiojimo laikotarpį) – - 0,13 ct/kWh (be PVM). 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,31 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,88 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,91  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,15 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,44 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,40 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,75 Eur/kub. m (be PVM).

2019 metai

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2019 m. sausio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,75 ct/kWh (be PVM) arba  7,36 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,90 ct/kWh (be PVM);

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,28 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,94 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2. Kitiems vartotojams – 6,65 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,05 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,84 Eur/kub. m (be PVM). 

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  6,47  Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2019 m. vasario 1 d. nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,72 ct/kWh (be PVM) arba 7,32 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:
1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);
1.2. kintamoji dedamoji – 2,87 ct/kWh (be PVM);
2. Karšto vandens kaina:
2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,26 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,91 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:
2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);
2.1.2. kintamoji dedamoji – 6,45 Eur/kub. m (be PVM).
2.2. Kitiems vartotojams – 6,64 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,03 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :
2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);
2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,83 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2019 m. kovo 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,94 ct/kWh (be PVM) arba  7,56 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 3,09 ct/kWh (be PVM);

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,63 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,32 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  6,82  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,97 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,43 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 6,16 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. balandžio 1 d.

 Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2019 m. balandžio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,75 ct/kWh (be PVM) arba  7,36 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 3,00 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,58 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,17 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  6,26  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,41 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,76 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 6,09 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2019 m. gegužės 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,14 ct/kWh (be PVM) arba  6,69 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,39 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,26 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,82 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,94  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,10 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,38 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,78 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. spalio 1 d.

 Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2019 m. spalio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 5,76 ct/kWh (be PVM) arba  6,28 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,01 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,06 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,61 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,74  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 5,90 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,14 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,58 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2019 m. lapkričio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,25 ct/kWh (be PVM) arba  6,81 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,50 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,32 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,89 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  6,00  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,15 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,44 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,83 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2019 m. gruodžio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2019 m. gruodžio 1 d.  nustatoma:

  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,13 ct/kWh (be PVM) arba  6,68 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,57 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,38 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildoma dedamoji dėl šilumos kainoje įskaitytų bei faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžio neatitikties, šilumos kainos galiojimo metu – 0,18 ct/kWh (be PVM).

  1. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 6,26 Eur/kub. m (be PVM) arba 6,82 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  5,94  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,09 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,37 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,32 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,77 Eur/kub. m (be PVM). 

2018 metai

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. balandžio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. balandžio 1 d. nustatoma:

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,95 ct/kWh (be PVM) arba 7,58 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 3,28 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,49 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,16 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 6,68 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,85 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,29 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoj i – 6,04 Eur/kub. m (be PVM).

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. kovo 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. kovo 1 d. nustatoma:

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,31 ct/kWh (be PVM) arba 6,88 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,64 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,94 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,65 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 7,13 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 7,32 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,86 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoj i – 6,51 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. vasario 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatoma:

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,48 ct/kWh (be PVM) arba 7,06 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,81 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 8,04 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,76 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 7,23 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 7,40 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,95 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoj i – 6,59 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB ,,Skuodo šiluma‘‘ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. vasario 1 d. nustatoma: 

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,48ct/kWh (be PVM) arba 7,06 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,81 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh. 

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 8,04 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,76 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM),tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 7,23 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 7,40 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,95 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 6,59 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB ,,Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. spalio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2018 m. spalio 1 d.  nustatoma:

1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,24 ct/kWh (be PVM) arba  6,80 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,57 ct/kWh (be PVM);

1.3.  papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,31 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,97 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  6,50  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,72 Eur/kub. m (be PVM) arba 8,13 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoj i – 5,91 Eur/kub. m (be PVM). 

UAB „Skuodo šiluma“ taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. lapkričio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos  2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu   Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų  nustatymo“  ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m.  lapkričio  30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“  nuo 2018 m. lapkričio 1 d.  nustatoma:

1.  Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,42 ct/kWh (be PVM) arba  7,00 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh  (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,75 ct/kWh (be PVM);

1.3.  papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

2.  Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,09 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,73 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji  –  6,28  Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,48 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,84 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoj i – 5,67 Eur/kub. m (be PVM).

UAB ,,Skuodo šiluma" taikomos šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018 m. gruodžio 1 d.

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. T9-221 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03E-547 ,, Dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Skuodo šiluma“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuo 2018 m. gruodžio 1 d. nustatoma:

Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,35 ct/kWh (be PVM) arba 6,92 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

  1. Vienanarė šilumos kaina daugiabučių namų gyventojams – 6,35 ct/kWh (be PVM) arba 6,92 ct/kWh (su 9 proc. PVM) tame skaičiuje:

1.1. pastovioji dedamoji – 3,85 ct/kWh (be PVM);

1.2. kintamoji dedamoji – 2,68 ct/kWh (be PVM);

1.3. papildomai gautos pajamos dėl kuro sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų (-0,18) ct/kWh.

2. Karšto vandens kaina:

2.1. Daugiabučių namų gyventojams – 7,05 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,68 Eur/kub. m (su 9 proc. PVM), tame skaičiuje:

2.1.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.1.2. kintamoji dedamoji – 6,24 Eur/kub. m (be PVM).

2.2. Kitiems vartotojams – 6,45 Eur/kub. m (be PVM) arba 7,80 Eur/kub. m (su 21 proc. PVM), tame skaičiuje :

2.2.1. pastovioji dedamoji – 0,81 Eur/kub. m (be PVM);

2.2.2. kintamoji dedamoji – 5,64 Eur/kub. m (be PVM).