Sutarčių sudarymas ir nutraukimas

Paskelbta: 2018-06-20 Atnaujinta: 2019-11-26

 Visa informacijos apie šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis ir jų sudarymo/nutraukimo ir pratęsimo tvarką bus suteikta, paskambinus telefonu (8 440) 73380, elektroniniu paštu info@uabskuodosiluma.lt arba užsukus į UAB „Skuodo šiluma“ administraciją adresu Šatrijos g. 27, Skuode (klientų aptarnavimas ).

 
Sutartį keisti reikia:

  • pasikeitus patalpų ar buto savininkui arba jų duomenims;
  • kai teismo sprendimu padalijamas buto plotas.

Reikalingi dokumentai sutarčiai sudaryti:

Buto savininkui:

  • asmens tapatybę liudijantis dokumentas;
  • nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas.

Socialinio būsto nuomininkui:

  • asmens tapatybė liudijantį dokumentą;
  • socialinio būsto nuomos sutartį;
  • nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą.

Sutarčių nutraukimas

 Šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo sutartį nutraukti reikia kai:

Kai patalpos ar butas parduodamas (pasikeitė savininko pavardė)

  • pateikti prašymą dėl sutarties nutraukimo;
  • turėti patalpų ar buto pardavimo (perdavimo) dokumentus;
  • pilnai atsiskaityti už suvartotą šilumą.